Slovenčina English Čeština Polski

Výhody

Virtualizovaná platforma SINO Vám umožní významne znížiť ekonomické a technické nároky na počítačové vybavenie, zvýšiť produktivitu zamestnancov, zlepšiť ochranu údajov, byť ohľaduplný k životnému prostrediu.
 
75
ušetrených
prevádzkových
nákladov

Vysoká úspora financií na správu IT

Pri riešení servisných prípadov, aktualizácii a inštalácii nových programov, už nie je potrebný individuálny prístup ku každému zariadeniu. Administrácia celého systému sa vyrieši rýchlo a pohodlne na centrálnom serveri.

Centralizovaná infraštruktúra SINO znamená menej poruchových bodov. Zobrazovacie jednotky neobsahujú žiadne mechanické časti ako harddisk, ventilátor, alebo procesor, ktoré by sa mohli pokaziť.

V prípade závažnej poruchy alebo poškodenia zobrazovacej jednotky nie je potrebná opätovná konfigurácia. Zobrazovaciu jednotku stačí jednoducho vymeniť kus za kus a používateľ bez obmedzenia pokračuje v práci.

Spotreba zobrazovacej jednotky 3-5W prinesie vysoké úspory elektrickej energie a úspory na kúpu a prevádzku záložných zdrojov UPS. Životnosť zobrazovacej jednotky je až 10 rokov a pri obmene hardvéru sa mení len server, čo predstavuje zlomok nákladov oproti tradičným riešeniam.

Zvýšená ochrana údajov

Zobrazovacia jednotka neukladá žiadne informácie lokálne, čím sa znižuje riziko krádeže citlivých údajov alebo znefunkčnenie systému v prípade odcudzenia. S uloženými dátami disponuje centrálny server, ktorý môže byť uložený na bezpečnom mieste s obmedzeným prístupom a s maximálnou ochranou.

Prehľad o dianí vo vašom IT

Centrálny manažment platformy SINO prináša pre vedúcich zamestnancov dokonalý prehľad o celom systéme a to bez potreby nadstavbových spravovacích softvérov a dodatočného hardvérového vybavenia.

Elegantné a zdravšie pracovisko

Malé kompaktné rozmery zobrazovacej jednotky neobmedzujú pracovný priestor používateľa. Nulová hlučnosť, žiadne vyžarovanie tepla, nižšia prašnosť a menej elektromagnetického žiarenia vytvára zdravšie pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov.

Zodpovednosť k životnému prostrediu

Vďaka nízkej hmotnosti zobrazovacej jednotky, jej dlhšej životnosti, menším nárokom na výrobu a dopravu sa dosahuje vysoká úspora elektronického odpadu a emisií CO2.