Slovenčina English Čeština Polski

SINO ZEROclient & GDPR

Zabezpečíme Vám kompletnú technickú a právnu implementáciu ochrany osobných údajov podľa GDPR. GDPR je európske nariadenie prijaté za účelom zjednotenia pravidiel pre všetky členské štáty EÚ v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré vstúpi do účinnosti dňa 25.05.2018.

Podnikateľské subjekty sú nútené prijať a vykonávať bezpečnostné a systémové opatrenia, aby zabezpečili ochranu osobných údajov v súlade s GDPR a preto je nevyhnutné mu venovať náležitú pozornosť.

GDPR zavádza množstvo nových ustanovení, ktoré v sebe zahŕňajú najmä zvýšenie pokút za porušenie povinností,  oznámenia o porušení práva, súhlas so zamietnutím povolenia a ustanovenie zodpovednej osoby. Dopad na podnikateľské subjekty bude zásadný a zmení spôsob zhromažďovania, ukladania a používania osobných údajov o obchodných partneroch, zákazníkoch a zamestnancoch.
Pracovná stanica ZEROclient neukladá žiadne informácie, čím sa znižuje riziko krádeže citlivých údajov alebo znefunkčnenie systému v prípade odcudzenia. Pre zvýšenie bezpečnosti môže byť server SINO ZC uložený na bezpečnom mieste so zvýšeným dohľadom a obmedzeným prístupom. SINO ZEROclient je ideálne riešenie dosahujúce vysokú ochranu osobných údajov, spĺňajúce prísne kritériá GDPR.

V spolupráci s právnou kanceláriou Dedák & Partners s.r.o. pre Vás zabezpečíme kompletnú technickú a právnu implementáciu ochrany osobných údajov v súlade s GDPR.

Prejdite s nami na platformu SINO ZEROclient, dosiahnite vysoké úspory celkových obstarávacích nákladov na IT, získajte systém ktorý bude nastavený v súlade GDPR.