Slovenčina English Čeština Dansk

SINO ZEROclient

Predstavujeme Vám najnovší model virtualizačnej desktopovej platformy SINO ZEROclient. Počítačové vybavenie pre firmy, nemocnice, úrady, školy a iné mnohopočetné organizácie. Najnovší model centralizovanej infraštruktúry, kde server SINO ZC dodáva výkon pre všetkých používateľov.
 
Namiesto počítača alebo notebooku má každý používateľ len monitor s malou zobrazovacou jednotkou ZEROclient.

Hlavnou úlohou ZEROclienta je prenášať prostredníctvom dátovej siete stav pripojených zariadení (klávesnica, myš, a iné ) na server SINO ZC a zároveň spätne prenášať obrazové a zvukové dáta (prípadne dáta iných výstupných zariadení).

K serveru SINO ZC sú typicky pripojené desiatky až stovky ZEROclientov, podľa veľkosti organizácie ktorá tento systém používa. Serverové výkonové prostriedky sa ZEROclientom prideľujú automaticky podľa aktuálnych potrieb programov.
 

Známy operačný systém a programy

Používatelia ZEROclienta pohodlne pracujú so známym operačným systémom Microsoft Windows a bežne používanými kancelárskymi programami. Používateľ nevníma žiadny rozdiel, do systému sa prihlasuje pod svojim používateľským menom a heslom.
 
Predná strana SINO ZEROclient
Zadná strana SINO ZEROclient

Všetky potrebné perifériá

Zobrazovacia jednotka ZEROclient sa pripája k monitoru prostredníctvom VGA alebo HDMI portu.

ZEROclient obsahuje štyri USB porty, prostredníctvom ktorých sa jednoducho pripoja bežné periférne zariadenia (počítačová myš, klávesnica a iné) a audio výstup/vstup na reproduktory/mikrofón.

Systém SINO ZEROclient je kompatibilný s tradičnými prvkami zabezpečení, ako sú antivírusové programy, firewally, služby ochrany voči DOS/DDOS útokom, intrusion detection systémami a podobne. Celý výpočtový výkon je dodávaný zo strany servera, ktorý zároveň disponuje s uloženými dátami.
 

Server SINO ZC

Celkový počet serverov a konfiguráciu sprístupnenia serverového operačného systému jednotlivým používateľom nastavujeme individuálne, v zmysle nastavení a požiadaviek u zákazníka.