Slovenčina English Čeština Polski

SINO ZEROclient

Virtualizované počítačové vybavenie SINO ZEROclient je vhodné najmä pre počítačové IKT učebne na základných a stredných školách, kancelárie a knižnice. Server SINO ZC je v Tower prevedení a dodáva výkon až do 30 pripojených používateľov. 
 
Namiesto počítača alebo notebooku má každý používateľ len monitor s malou zobrazovacou jednotkou ZEROclient.

Hlavnou úlohou ZEROclienta je prenášať prostredníctvom dátovej siete stav pripojených zariadení (klávesnica, myš, a iné ) na server SINO ZC a zároveň spätne prenášať obrazové a zvukové dáta (prípadne dáta iných výstupných zariadení).

K serveru SINO ZC sú typicky pripojené desiatky ZEROclientov. Serverové výkonové prostriedky sa ZEROclientom prideľujú automaticky podľa aktuálnych potrieb programov.
 

Známy operačný systém a programy

Používatelia ZEROclienta pohodlne pracujú so známym operačným systémom Microsoft Windows a bežne používanými kancelárskymi programami. Používateľ nevníma žiadny rozdiel, do systému sa prihlasuje pod svojim používateľským menom a heslom.
 
Predná strana SINO ZEROclient
Zadná strana SINO ZEROclient

Všetky potrebné periférie

Zobrazovacia jednotka ZEROclient sa pripája k monitoru prostredníctvom VGA alebo HDMI portu.

ZEROclient obsahuje štyri USB porty, prostredníctvom ktorých sa jednoducho pripoja bežné periférne zariadenia (počítačová myš, klávesnica a iné) a audio výstup/vstup na reproduktory/mikrofón.

Systém SINO ZEROclient je kompatibilný s tradičnými prvkami zabezpečení, ako sú antivírusové programy, firewally, služby ochrany voči DOS/DDOS útokom, intrusion detection systémami a podobne. Celý výpočtový výkon je dodávaný zo strany servera, ktorý zároveň disponuje s uloženými dátami.
 

Server SINO ZC

Celkový počet serverov a konfiguráciu sprístupnenia serverového operačného systému jednotlivým používateľom nastavujeme individuálne, v zmysle nastavení a požiadaviek u zákazníka.