Slovenčina English Čeština Polski

Servis

Manažment celého systému SINO je založený na vzdialenej správe jednotlivých zobrazovacích jednotiek po sieti (inštalácia nového firmware, zmena nastavení zobrazovacej jednotky a iné úkony), a tiež vzdialenej správe samotných serverov, čo predstavuje výrazné zníženie nákladov na správu systému.
 
Manažment konzola SINO, vzdialená správa, predĺženie záručnej doby a a ostatné servisné služby firmy SINO s.r.o. Vám výrazne odľahčia peňaženku na správu IT.

Server je pred inštaláciou podrobený viacstupňovému testovaniu. Nepretržitý monitoring všetkých komponentov a servisné prehliadky v pravidelných intervaloch zabezpečujú vysokú spoľahlivosť systému a dlhú životnosť.

V prípade výpadku servera, ktorý nie je zálohovaný priamo u zákazníka, zabezpečíme dodávku záložného servera v zazmluvnenom reakčnom čase. 

Pre našich zákazníkov je k dispozícii podpora technického oddelenia 24/7 (ON-LINE/ON-SITE).

Pri využití našich servisných služieb získate:

Predĺženie záručnej doby na 3-5 rokov
Záložná zobrazovacia jednotka pre každú kanceláriu
Napojenie systému na nadradený monitorovací systém
Sledovanie vyťaženosti komponentov a prístupových bodov ako CPU, RAM, DISK, NETWORK, THERMAL.
Nepretržitý dohľad všetkých prístupových bodov - Server, Zobrazovacie jednotky, Switch, Router
Vzdialená podpora pomocou aplikácie TEAMVIEWER a telefonická podpora 24/7
Fyzická servisná prehliadka, záťažové testy, stabilita systému, čistenie servera, kontrola aktívnych sieťových prvkov, kontrola konektivity server – zobrazovacie jednotky
Poskytovanie aktualizácií firmvéru na zobrazovacích jednotkách
Poskytovanie aktualizácií a bezpečnostných záplat pre server side OS a aplikácií zabezpečujúcich plynulú prevádzku platformy SINO 
Nasadzovanie vždy najaktuálnejšej verzie SINO MANAGER
Mesačný prehľad udalostí zasielaný emailom
Držanie pohotovostného skladu server/zobrazovacia jednotka s požadovaným reakčným časom
Garancia 100% funkčnosti