Slovenčina English Čeština Dansk

Servis

Manažment celého systému SINO ZEROclient je založený na vzdialenej správe jednotlivých ZEROclientov po sieti (inštalácia nového firmware, zmena nastavení ZEROclienta a iné úkony), a tiež vzdialenej správe samotných serverov SINO ZC, čo predstavuje výrazné zníženie nákladov na správu systému.
 
Manažment konzola SINO MANAGER, vzdialená správa, minútová tarifikácia a ostatné servisné služby firmy SINO Vám výrazne odľahčia peňaženku na správu IT.

Server je pred inštaláciou podrobený viacstupňovému testovaniu. Nepretržitý monitoring všetkých komponentov a servisné prehliadky v pravidelných intervaloch zabezpečujú vysokú spoľahlivosť systému a dlhú životnosť.

V prípade výpadku servera, ktorý nie je zálohovaný priamo u zákazníka, zabezpečíme dodávku záložného servera v zazmluvnenom reakčnom čase. 

Pre našich zákazníkov je k dispozícii podpora technického oddelenia 24/7/365 (ON-LINE/ON-SITE).

Pri využití našich servisných služieb získate:

Predĺženie záručnej doby na 3-5 rokov
Záložná zobrazovacia jednotka ZEROclient pre každú kanceláriu
Napojenie systému na nadradený monitorovací systém
Sledovanie vyťaženosti komponentov a prístupových bodov ako CPU, RAM, DISK, NETWORK, THERMAL.
Nepretržitý dohľad všetkých prístupových bodov - Server, ZEROclient, Switch, Router
Vzdialená podpora pomocou aplikácie TEAMVIEWER a telefonická podpora 24/7/365
Minútová tarifikácia - platíte až po prekročení prvej hodiny
Fyzická servisná prehliadka, záťažové testy, stabilita systému, čistenie servera, kontrola aktívnych sieťových prvkov, kontrola konektivity SINO ZC server – ZEROclient
Poskytovanie aktualizácií firmvéru na zariadeniach ZEROclient
Poskytovanie aktualizácií a bezpečnostných záplat pre server side OS a aplikácií zabezpečujúcich plynulú prevádzku platformy SINO ZEROclient
Nasadzovanie vždy najaktuálnejšej verzie SINO MANAGER
Mesačný prehľad udalostí zasielaný emailom
Držanie pohotovostného skladu Server/ZEROclient s požadovaným reakčným časom
Garancia 100% funkčnosti