Slovenčina English Čeština Polski

Video

29.10.2018
SINO ZEROclient - Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave
18.12.2017
SINO ZEROclient ZŠ Brigádniků
30.3.2017
Učebňa ZEROclient na základnej škole
8.4.2019
SINO ZEROclient Gymnázium Milana Rúfusa Žiar nad Hronom