Slovenčina English Čeština

Video

SINO ZEROclient - Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave
Učebňa ZEROclient na základnej škole
SINO ZEROclient ZŠ Brigádniků