Slovenčina English Čeština Dansk

Video

SINO ZEROclient Gymnázium Milana Rúfusa Žiar nad Hronom
SINO ZEROclient - Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave
Učebňa ZEROclient na základnej škole
SINO ZEROclient ZŠ Brigádniků