Slovenčina English Čeština Polski

Realizácie

Vybrané realizácie

 
Základná škola Zubák
13xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola J.Kronera Martin
20xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen
20xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Gymnázium Spišská Stará Ves
17xZEROclient + 1xServer SINO ZC
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
16xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola s materskou školou Zvolenská Slatina
16xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola Ladislava Novomeského, Lučenec
17xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Gymnázium M.Rúfusa Žiar nad Hronom
16xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Stredná odborná škola Dopravná Žilina
30xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola Gessayova Bratislava
20xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola s materskou školou Stráňavy
17xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola Bobrov
22xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
13xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola sv. Kríža, Kežmarok
25xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola Spišské Pohradie
18xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola Šmeralova
16xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola Angely Merici Trnava
17xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola Drienov
15xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
18xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
18xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola Zsigmonda Móricza s VJM Orechová Potôň
16xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola Dobšiná
20xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola Veľký Lapáš
20xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Spojená škola Detva
28xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom
18xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola s materskou školou Vištuk
20xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Cirkevná spoj. škola Snina
17xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná Škola kpt. J. Nálepku Stupava
15xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola Borodáčova, Bratislava
18xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná Škola Brezová pod Bradlom
12xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Gymnázium Jána Hollého, Trnava
17xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Spojená škola Zborov
20xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola Veľká Ida
15xZEROclient + 1xServer SINO ZC
SOŠ Potravinárska Topoľčany
18xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Skalická, Bratislava
25xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
15xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Obchodná akadémia Daxnerova, Vranov nad Topľou
16xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Spojená škola T. Ševčenka, Prešov
19xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Súkromná stredná odborná škola v Poprade
20xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola Mirka Nešpora, Prešov
15xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola Komenského, Trebišov
15xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola Abovská, Košice
18xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola SNP, Galanta
18xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základní škola Brigádnikú, Praha
32xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola Mariánska
Mariánska ulica 554/19, 971 01 Prievidza
18xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola Jana Amosa Komenského
Komenského 50, 020 01 Púchov
15xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého
Kósu Schoppera 22, 048 01 Rožňava
15xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Na lúkach 18, 934 03 Levice
16xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou č.44, 020 54 Lysá pod Makytou
19xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
Štúrova 383/3, 06401 Stará Ľubovňa
16xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Základná škola Gorazdova
Ul. Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov
18xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Súkromná základná škola Wonderschool
Bilíkova 34, 841 01 Bratislava
16xZEROclient + 1xServer SINO ZC
Slovenská akadémia vied
Ústredná knižnica
Klemensova 19, 814 67 Bratislava