Slovenčina English Čeština

Projekt SINO SMART SCHOOL

Projekt SINO SMART SCHOOL získal pozitívne hodnotenie a feedback v rámci medzinárodnej výzvy SMART CITY. Projekt „SINO SMART SCHOOL“ dokáže unifikovať počítačové vybavenie na školách prostredníctvom centralizovaného systému SINO ZEROclient.

Projektom zabezpečíme zníženie  spotreby elektrickej energie oproti súčasnému stavu, vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť komponentov. Vďaka nášmu riešeniu vytvoríte 76% úsporu celkových obstarávacích nákladov, 81% úsporu emisií CO2 a 93% úsporu elektronického odpadu. Projekt kladie dôraz na jednoduchý servis, ekológiu, zdravie detí a bezpečnosť a spĺňa všetky hlavné kritériá ako CENA, EFEKTIVITA, INVESTIČNÁ NÁVRATNOSŤ A INOVATÍVNOSŤ.
 
Vybavenie škôl výpočtovou technikou SINO SMART SCHOOL vieme navrhnúť pre každú školu, bez ohľadu na jej veľkosť a počet študentov. Pre veľké školy používame väčšie systémové riešenia SINO SMART SCHOOL s Rackovými servermi, pre menšie školy máme pripravené malé a stredné systémové riešenia SINO ZEROclient s Tower servermi. Okrem IKT učební sa naša platforma SINO ZEROclient hodí aj pre elektronické triedne knihy, pre zborovne a iné odborné učebne.
 
Naším projektom rozšírime digitálnu gramotnosť detí, mládeže a pedagógov. Naučíme ich používať inovatívne riešenia a myslieť SMART.  SINO SMART SCHOOL je pre túto formu vzdelávania ideálnym riešením.
 
Na konferenciách SMART CITIES sú najviac spomínanými bodmi ENERGY, MOVING, LIVING, ale netreba zabúdať ani na THINKING, a preto učíme myslieť SMART. SINO SMART SCHOOL nie je cieľom, ale cestou k digitálnej smart škole.