Slovenčina English Čeština Polski

Školypoužitie

Vedúce osobnosti v oblasti vzdelávania na celom svete, uznávajú výhody prístupu žiakov k moderným výpočtovým nástrojom a k internetu. Počítače môžu otvoriť bránu do svetového poznania a znalosť práce s nimi je nevyhnutným predpokladom pre úspech absolventa v 21. storočí.
 
  • Jednoduchá správa
  • Učiteľ vidí všetky obrazovky žiakov na svojom monitore
  • Učiteľ vie zakázať určité typy programov a stránok
  • Bez vyžarovania tepla a hluku v učebni
  • 10x nižšia spotreba elektrickej energie
  • Minimálna poruchovosť

Riešenie SINO pre školy

Platforma SINO ušetrí školám celkové obstarávacie náklady na výpočtovú techniku a kladie dôraz na efektívnosť, dlhú životnosť, finančnú a časovú nenáročnosť, jednoduchý servis, ekológiu, zdravie detí, bezpečnosť a jednoduchosť pri používaní. Unikátny systém SINO ponúka školám najvyšší stupeň desktopovej virtualizácie a je prispôsobený pre prácu žiakov a pedagógov v odborných učebniach používajúcich počítačové vybavenie, ako aj pre elektronické triedne knihy, pre knižnice, študovne a pod.

 

Zabudnite na staré počítače a notebooky

Namiesto osobného počítača, notebooku alebo tenkého klienta, má každý žiak len monitor s malou zobrazovacou jednotkou, do ktorej je pripojená myš a klávesnica. Hmotnosť zobrazovacej jednotky je do 160 gramov a spotreba elektrickej energie je do 5W. Životnosť zobrazovacej jednotky je 10 rokov a vďaka absencii mechanických častí a harddisku je riešenie takmer bezporuchové. V prípade poruchy zobrazovacej jednotky sa jednoducho vymení zobrazovacia jednotka kus za kus a môže sa pokračovať vo výučbe. Žiadny hluk, žiadne vyžarované teplo a žiadne vírenie prachu vytvorí pre žiakov a pedagógov omnoho zdravšie prostredie v počítačových učebniach.

Správa učebne na jedno kliknutie

Namiesto potreby individuálneho prístupu pedagóga pri riešení hardvérových/softvérových porúch na jednotlivých bežných počítačoch, ako je napr. odstraňovanie vírusov, vymazávanie nevhodných súborov a podobných úkonov, môže teraz pedagóg všetko vyriešiť rýchlo a pohodlne na centrálnom serveri. Celkové prečistenie a vymazanie stiahnutých a nepovolených súborov v celom systéme IKT učebne SINO vrátane obnovenia pracovných plôch do pôvodného stavu sa vykonajú jednoducho jedným klikom.

Vďaka riešeniu SINO už nespravujete desiatky počítačov samostatne, ale všetko vyriešite na jednom serveri.

 

Výučba plne pod kontrolou pedagóga

Pedagóg dokáže jedným klikom preniesť svoju plochu na všetky žiacke monitory v triede a môže žiakom pohodlne zo svojho miesta prehrávať učebné a vzdelávacie materiály. Možnosť zobraziť monitory všetkých žiakov na svojej ploche jedným klikom, jednoduchý prechod na monitor ktoréhokoľvek žiaka v triede a prevzatie kontroly, centrálne blokovanie nevhodných stránok, nastavenie obmedzenia sociálnych sietí, webového prístupu, USB portov a ďalšie možnosti centrálneho manažmentu, ktoré IKT učebňa SINO prináša, dáva plnú kontrolu nad celou triedou.

V nových IKT učebniach SINO sú všetky operačné systémy jednotné a v prípade potreby prebehne upgrade len na centrálnom serveri za zlomok času oproti klasickému riešeniu s PC/notebookmi. Centrálne ukladanie dát na server ušetrí čas pri zbere prác, nakoľko už nie je potrebný individuálny prístup ku každému žiackemu PC/notebooku.

Každodenné spustenie zobrazovacích jednotiek je jednoduché a každý pedagóg so základnými znalosťami známych operačných programov, ako je napríklad Windows, dokáže tento systém pohodlne spravovať.
 

SINO SMART SCHOOL - riešenie pre každú školu

Vybavenie škôl výpočtovou technikou SINO vieme navrhnúť pre každú školu, bez ohľadu na jej veľkosť a počet študentov.
Pre CAD učebne a veľké školy používame väčšie systémové riešenia SINO CLOUDclient s Rackovými servermi, pre menšie školy máme pripravené malé a stredné systémové riešenia SINO ZEROclient s Tower servermi. Okrem IKT učební sa platforma SINO hodí aj pre elektronické triedne knihy, pre zborovne a iné odborné učebne.

Servery pripravíme pre každú školu na mieru, podľa požiadaviek a potrieb výpočtového výkonu a počtu pripojených zobrazovacích jednotiek. Servery SINO sú stabilné, dodávané s integrovaným centrálnym manažmentom a s nainštalovanými výučbovými programami podľa požiadaviek danej školy.

Po inštalácii a nastavení platformy SINO poskytujeme školám záručný a pozáručný servis a zákaznícku starostlivosť, vrátane aktualizácií programov, inštalácií nových programov a tvorby nových aplikácií.

 
Máte záujem o naše riešenie alebo sa chcete dozvedieť viac?
Kontaktujte nás
 
Martin Minárik +421 904 800 623 m.minarik@sino.sk