Slovenčina English Čeština Dansk

Nemocnicepoužitie

Platforma SINO ZEROclient prináša vysoko efektívne a flexibilné riešenie, ktoré zabezpečí pre lekárov, zdravotné sestry a ostatný nemocničný personál bezpečný prístup k potrebným aplikáciám a informáciám, kdekoľvek v nemocnici to bude potrebné.
  • Prístup lekárov k svojim pracovným plochám kdekoľvek v nemocnici
  • Bezpečné uloženie dát na centrálnom serveri
  • Bez vyžarovania tepla a hluku v ambulancii
  • Nižšia spotreba elektrickej energie
  • Vysoké zabezpečenie pre prístup k citlivým údajom pacienta

Bezpečný prístup k informáciám kdekoľvek v nemocnici

Stále sa zvyšujúce požiadavky na IT manažment, nové zdravotnícke aplikácie, obmedzené prostriedky a nedostatok vyškoleného IT personálu vedie k hľadaniu nových možností, ktoré by priniesli optimalizáciu výpočtovej techniky v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach.

Platforma SINO ZEROclient prináša nemocnici výrazné ušetrenie prevádzkových nákladov a zefektívnenie práce lekárov a zdravotníckeho personálu.

Lekári môžu na diaľku spolupracovať pri predoperačných a pooperačných vyšetreniach alebo sa jednoducho spojiť s inými  špecialistami, keď to bude potrebné.

Riešenie SINO ZEROclient umožňuje jednoduchší prístup lekárov k svojim pracovným plochám kdekoľvek v nemocnici to potrebujú, zvyšuje bezpečnosť ochrany osobných údajov pacientov a znižuje celkové náklady na výpočtovú techniku.

 

Vysoká bezpečnosť osobných údajov

Pracovné stanice ZEROclient vybavené čítačkou kariet a bezpečnostným šifrovaným prístupom umožňujú lekárom a zdravotnému personálu bezpečný a rýchly prístup k záznamom pacienta, k jeho laboratórnym výsledkom alebo k zdravotníckym aplikáciám kdekoľvek v nemocnici to bude potrebné, čo im pomôže pri zlepšovaní úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti. Navyše odpadá riziko straty citlivých dát v prípade krádeže, nakoľko na koncovom zariadení ZEROclient nie sú uložené žiadne informácie.

Výrazné zníženie obstarávacích nákladov

Pracovné stanice ZEROclient neobsahujú žiadne pohyblivé časti vďaka čomu sú tiché, neprodukujú teplo a prispievajú k zlepšeniu hygienických štandardov v zdravotníckych zariadeniach. Rýchle a ľahké nasadenie nových pracovných staníc v prípade výpadku, jednoduchá inštalácia a aktualizácia softvéru, nižšia spotreba elektrickej energie, menšia poruchovosť a dlhá životnosť, môžu výrazne znížiť celkové obstarávacie náklady do výpočtovej techniky. Pracovné stanice ZEROclient môžu byť inštalované na všetkých pracoviskách nemocnice.

 
Máte záujem o naše riešenie alebo sa chcete dozvedieť viac?
Kontaktujte nás
 
Martin Minárik +421 904 800 623 m.minarik@sino.sk