Slovenčina English Čeština Polski

O nás

Spoločnosť NEXINEO s.r.o. bola od svojho založenia zameraná na vývoj virtualizovaného počítačového vybavenia SINO. V súčasnej dobe pôsobíme v troch krajinách Európskej únie s potenciálom ďalšieho medzinárodného rozvoja.

Koncovým zákazníkom poskytujeme kompletné zastrešenie služieb t.j. individuálny návrh,  realizácia, servis. Mottom firmy je “najlepšia reklama je spokojný zákazník” a tomu je podriadená celá filozofia firmy. V prvých rokoch sme sa zameriavali hlavne na školský sektor a v strednej Európe sme vybavili viac ako 160 škôl počítačovou učebňou SINO ZEROclient. V súčasnej dobe máme vyvinuté aj väčšie systémové riešenia SINO CLOUDclient určené pre vysoký grafický výkon a stovky pripojených používateľov. 
 

Míľniky spoločnosti

2020
 
 
 
 
 
 
Rozvoj medzinárodného pôsobenia
2019
 
 
 
 
 
 
Viac ako 200 inštalácií na Slovensku a v Čechách. Testovanie a nasadenie platformy SINO CLOUDclient v ostrej prevádzke.
2018
 
 
 
 
 
 
Viac ako 100 inštalácií na Slovensku a v Čechách
2017
 
 
 
 
 
 
Vývoj a príprava riešenia SINO CLOUDclient
2016
 
 
 
 
 
 
Prienik na trh, dobudovanie obchodného a technického tímu
2015
 
 
 
 
 
 
Testovanie platformy SINO ZEROclient v ostrej prevádzke
2014
 
 
 
 
 
 
Vývoj a príprava riešenia SINO ZEROclient.
2013
 
 
 
 
 
 
Založenie spoločnosti SINO s.r.o.